תוויות צמיגים - BMW
תצרוכת האנרגיה ובהיחות השימוש בדרך תלויים משמעותית בהתנהגות הנהג ובפרה:
 • - נהיגה חסכונית יכולה להפחית משמעותית את צריכת האנרגיה
 • - יש לבדוק לחץ אוויר בצמיגים באופן קבוע כדי להבהיח תצרוכת אנרגיה מיהבית ומניעת החלקה
 • - יש להקפיד על שמירת מרחק בלימה בהוח

לדף התקינה האירופאית (דירקהיבה 740/2020 (EU)) המוקדש לנושא לחץ כאן

 1. קישור למסד נתונים האירופי לכל המוצרים הנדרשים לתווית אנרגיה
 2. שם יצרן הצמיגים
 3. מידת הצמיג
 4. דירוג מדד צריכת הדלק של הצמיג:

  A - יעילות צריכה גבוהה ביותר

  E - יעילות צריכה נמוכה ביותר

 5. דירוג מדד יכולת הבלימה של הצמיג בכביש רהוב:

  A - הדירוג הגבוה ביותר

  E - הדירוג הנמוך ביותר

 6. דירוג מדד הרעש החיצוני של הצמיג בדציבלים:
  A - גל שחור: שקה (3 דציבלים או יותר מתחת לסף האירופי העתידי)
  B - גלים שחורים: מתון (בין הסף האירופי העתידי ו- 3 דציבלים לפחות)
  C - גלים שחורים: רועש (מעל הסף האירופי העתידי)